SVM Microwaves s.r.o. - výzkum, vývoj a výroba elektronických zařízení

ceština  
Home »  produkty »  mikrovlnný spoj pro distribuci tv signálu»  Mikrovlnný distribuční systém (MMDS)


Mikrovlnné spoje

pro přenos dat
pro přenos tv signálu a dat
pro přenos modulace k rozhlasovému vysílači
pro distribuci tv signálu

Antény

Software

Další produkty


Strojírenská 259
areál Volta Real
150 00 Praha 5
tel.: +420 242 413 030
fax: +420 251 562 415
mobil:
+420 603 477 901
http://www.svm.cz
e-mail:info@svm.cz

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Mikrovlnný distribuční systém (MMDS)

Televizní systém, pracující v pásmu metrových a decimetrových vln, jehož signálem je z velké části pokryta Česká republika dnes již nevyhovuje. Především proto, že k jeho rozšířování nestačí vyhražené kmitočtové kanály. Přitom programová nabídka toho, co by bylo možné vysílat se stále zvyšuje.
Přitom tento klasický distribuční televizní systém v členitější, především horské krajině obvykle nezajišťuje posluchačům v přijatelné kvalitě ani základní nabídku programů.
Kdo chce mít v takové oblasti kvalitnější televizní příjem, kupuje si satelitní přijímač, získá ovšem programy převážně v cizí řeči, odtažité od místního dění a přetížené nefunkčními reklamami a kečupovým škvárem. Nakonec každý zakáže dětem pouštět "družice" a sám zůstane u Eurosportu.

Pro regionální a místní televizní vysílání se družicové systémy nehodí, protože je jejich provoz neúnosně nákladný.

V důležitých oblastech se budují kabelové televizní systémy a tam, kde to je příliš nákladné nebo technicky neproveditelné se budují "Mikrovlnné mnohokanálové distribuční systémy" v decimetrovém pásmu 2100 až 2300 MHz. To jsou ovšem také nákladné systémy a navíc stále je platné rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, že se tyto systémy smí montovat pouze do r.2000.
Platnost všech koncesí, které doposud vydala Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání pro MMDS, prakticky končí 31.12.2000.
Pak musí být zařízení odmontována a nahražena kabelovými rozvody. Národní kmitočtová tabulka, vydaná Českým telekomunikačním úřadem v loňském roce omezuje do r. 2000 dokonce provoz těchto zařízení.

V budoucnosti má veškeré televizní vysílání přejít na zcela jiný systém, a to interaktivní mikrocelulární distribuční mikrovlnný systém v pásmu milimetrových vln (40GHz) Je to paketová síť datového přenosu, kde bude televize (mnohem kvalitnější než je dnešní) pouze jedním z řady medií. Divák si sám pro svoje časové okno a svůj televizor sestaví program ať již zábavný, nebo bude prohlížet univerzitní databázi či plánovat pomocí tohoto systému svou dovolenou. V současné době se intenzivně vede výzkum soustavy u spojových organizací. Výstavba takového distribučního systému však bude velice nákladná nejen proto, že zařízení pro pásma milimetrových vln jsou drahá, ale také proto, že se milimetrové vlny šíří prostorem špatně a vysílací buňky musí být stavěny velmi blízko u sebe. Existuje tedy hned několik velmi závažných důvodů, aby byl takový systém zcela v nedohlednu a tedy i podstatnější zlepšení dnešního stavu.

Proto naše společnost na základě zkušeností s distribučními systémy lokální televize v kmitočtovém pásmu Generálního povolení ČTÚ (10,3 až 10,6GHz) vyvinula moderní mikrovlnný televizní distribuční systém v pásmu 10,7 až 11,7GHz, který je určitým přechodným mezistupněm k systému, pracujícímu v milimetrovém pásmu 40 GHz. Český telekomunikační úřad vydal podmínky instalace a provozu a zaručil možnost instalace nových zařízení do r. 2008. Protože Český telekomunikační úřad vystavuje na každou lokalitu zvláštní povolení je zaručena i kmitočtová ochrana vysílání před rušením.

zpět

Popis systému

Nově vyvinutý systém má proti již instalovaným systémům lokální televize v pásmu generálního povolení dvě hlavní výhody. Především nově přidělené kmitočtové pásmo obsahuje více televizních kanálů a navíc mohou být, je-li to podle projektu třeba instalovány vysílače až 25x výkonnější. Pásmo 10,3 až 10,6GHz v dané lokalitě pak zůstane zachováno pro datové a telefonní spoje a připojení místního televizního nebo rozhlasového studia k vysílači nebo hlavní stanici mikrovlnného distribučního systému.

Kromě těchto technických předností má nový systém několik velmi významných praktických výhod:

A. Mikrovlnný distribuční FM systém nevyžaduje vůbec žádné speciální přijímací zařízení u posluchače. Používají se běžné satelitní přijímače individuální nebo skupinové pro hlavní stanice televizních kabelových rozvodů nebo společných televizních anten, kterých bývá v oblastech špatně pokrytých terestrálním signálem dostatek.

B. Instalace našeho systému podporuje podnikání místních firem, a tím i rozvoj prosperity regionu. Přijímací technika je běžná, místní firmy ji umějí instalovat, provádět údržbu a nová vysílací technika je natolik jednoduchá, že instalaci a údržbu, stavební úpravy a přívod elektrické energie je možné rovněž bez obav svěřit místním firmám.

C. Mikrovlnné vysílací zařízení pro pásmo 10,7 až 11,7GHz je ve srovnání s podobným zařízením pro nižší kmitočtová pásma mnohem menší a lehčí. Jsou tak malé, že nebývá problém je skrýt na historických a chráněných budovách. Proto pro instalaci vysílačů jsou obvykle třeba jen minimální stavební úpravy.

D. Hlavní stanice, jako zdroj signálu pro vysílače distribučního systému může být rovněž běžná tak, jak se sestavuje pro televizní kabelové rozvody s tím, že je jednodušší, nemusí obsahovat remodulátory, protože do vysílačů distribučního systému se vstupuje na základním pásmu video / audio. Pro příjem základní nabídky našich programů doporučujeme digitální satelitní příjem v systému MPEG.

E. Systém je přizpůsoben i o pro šíření rozhlasových programů včetně lokálních.
zpět

Novinky
ISO 9001
Naše firma získala certifikát ISO 9001
Aktualizace našich WWW stránek
Byly upraveny stávající WWW stránky naší společnosti. Doufáme, že se vám budou líbit a že na nich najdete vše, co hledáte.Poslední aktualizace:
17.04.2018, 13:00


 

© 2000-2005 SVM microwaves s.r.o., designed by GA-studio 2005